13 ГОДИШНО
СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИ
ВО 2019 ГОДИНА
 
 
На денот на објавата на Јавниот повик за учество на Годишното собрание на Друштвото, 19.4.2019 година, ОИЛКО КДА - Скопје има издадено вкупно 250.923 обични акции.
 
До денот на објавата на јавниот повик 19.4.2019 година, ОИЛКО КДА Скопје има 2068 сопствени акции.
 
Вкупниот број на обични акции со право на глас на 19.4.2019 година е 248.855 акции.
 
 
 
 
 
 
  © Copyright 2010 OILCO All rights reserved.