12 ГОДИШНО
СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИ
ВО 2018 ГОДИНА
 
 
На денот на објавата на Јавниот повик за учество на Годишното собрание на Друштвото 30.4.2018 година, ОИЛКО КДА - Скопје има издадено вкупно 250.923 обични акции.
 
ОИЛКО КДА Скопје на ден 30.4.2018 година, поседува 1633 сопствени акции.
 
Вкупниот број на обични акции со право на глас на 30.4.2018 година изнесува 249.290 акции.
 
 
 
 
 
 
  © Copyright 2010 OILCO All rights reserved.