English  
 
   
   
 
 
 
 
 
 
          CLICK&FIND  
             
 
 
     
Зголемениот обем на работа на Друштвото ја иницира потребата од 24 часовно *on line* оперативно пратење на работењето на автоцистерните. За таа цел инсталиран е GPS системот за навигација *Click&Find* кој овозможува комплетен мониторинг на возилата и притоа придонесува за оптимизација на транспортот, односно намалување на празните одови и зголемување на ефективноста.
 
 
  © Copyright 2010 OILCO All rights reserved.