18 СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИ
ВО 2024 ГОДИНА
 
 
На денот на објавата на Јавниот повик за учество на Собранието на Друштвото, 21.12.2023 година, ОИЛКО КДА - Скопје има издадено вкупно 250.923 обични акции.
 
До денот на објавата на јавниот повик 21.12.2023 година, ОИЛКО КДА Скопје има 15.018 сопствени акции.
 
Вкупниот број на обични акции со право на глас на 21.12.2023 година е 235.905 акции.
 
 
На денот на одржување на 18-тото Собрание на акционери на ОИЛКО КДА – Скопје, 20.1.2024 година, ОИЛКО КДА - Скопје има издадено вкупно 250.923 обични акции.
 
До денот на одржување на 18-тото Собрание на акционери на ОИЛКО КДА – Скопје, 20.1.2024 година, ОИЛКО КДА - Скопје има 15.018 сопствени акции.
 
Вкупниот број на обични акции со право на глас на 20.1.2024 година е 235.905 акции.
 
 
 
 
  © Copyright 2010 OILCO All rights reserved.