19 ГОДИШНО СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИ
ВО 2024 ГОДИНА
 
 
На денот на објавата на Јавниот повик за учество на Годишното собрание на Друштвото, 15.04.2024 година, ОИЛКО КДА - Скопје има издадено вкупно 250.923 обични акции.
 
До денот на објавата на јавниот повик 15.04.2024 година, ОИЛКО КДА Скопје има 15.018 сопствени акции.
 
Вкупниот број на обични акции со право на глас на 15.04.2024 година е 235.905 акции.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  © Copyright 2010 OILCO All rights reserved.